Wsparcie systemu WordPress

Edycja menu

W zależności od używanego motywu, WordPress umożliwia posiadanie wielu menu nawigacyjnych. Zakładki w menu można aktualizować z poziomu panelu administracyjnego.

Jak zaktualizować menu strony opartej o WordPress?

 1. Zaloguj się do panelu admilnstracyjnego WordPress.
 2. Przejdź do zakładki „Wygląd” -> „Menu”.
 3. Wybierz menu, które chcesz edytować.
 4. Z menu kontekstowego po lewej stronie wybierz rodzaj elementu, który chcesz dodać do menu. Może to być istniejąca strona, wpis, a także dowolny link.
 5. Dodaj element do menu strony.
 6. Kliknij przycisk „Zapisz menu”

Jak zmienić kolejność elementów w menu strony?

 1. Zaloguj się do panelu admilnstracyjnego WordPress.
 2. Przejdź do zakładki „Wygląd” -> „Menu”.
 3. Wybierz menu, które chcesz edytować.
 4. Przesuń elementy menu metodą „przeciągnij i upuść” i ustaw taką kolejność, jaka będzie Ci odpowiadać.
 5. Kliknij przycisk „Zapisz menu”