Wsparcie systemu WordPress

Dodawanie i edycja strony

Strona to jeden z typów treści natywnie wbudowanych w najpowszechniej używanym systemie CMS, jakim jest WordPress. Od czasu wprowadzenia wizualnego edytora treści (Gutenberga) możliwości edycji są niemal nieograniczone – jedynym ograniczeniem są bloki, z których możemy korzystać (ale i to ograniczenie można obejść, dodając customowe bloki Gutenberga).

Jak dodać nową stronę w WordPress?

  1. Zaloguj się do panelu administracyjnego.
  2. Przejdź do zakładki „Strony”
  3. Kliknij „Dodaj nową”
  4. Zacznij tworzyć stronę w oparciu o bloki.

By edytować istniejącą stronę, kroki są niemal identyczne jak wypadku tworzenia nowej strony. Zamiast kliknięcia „Dodaj nową” należy po prostu wybrać podstronę, którą chcemy edytować.