Wspólnie z Projekt Maciak uaktualniliśmy stronę internetową II Liceum aby znacząco ułatwić poruszanie się po niej. Nowa strona spełnia wszystkie wymagania WCAG, co umożliwiło korzystanie ze strony przez osoby z niepełnosprawnościami.

We współpracy z

  • Wdrożenie strony internetowej