Projekt billboardów

Billboardy, to jedne z największych fizycznie form reklamy. Ważne jest zatem, aby przyciągały wzrok i były proste, lecz zawierały stosowne informacje.

W czasie realizacji zlecenia możesz wprowadzać poprawki i zgłaszać swoje uwagi, tak aby końcowy efekt był jak najbardziej zadowalający.

Projektujemy billboardy w każdym możliwym rozmiarze.

0 0 votes
Article Rating