Czy możliwe jest wprowadzenie poprawek po zakończeniu prac nad projektem?

ogólne

1 marca 2019

Autor: Szymon Kubiszyn

Tak. Jednakże jeśli obejmują one aspekty nieuwzględnione w specyfikacji technicznej projektu konieczne będzie dodatkowa dopłata do usługi.

Jeśli zakładasz, że Twój projekt może wymagać wprowadzenia dodatkowych udoskonaleń – możliwe jest wykupienie z góry miesięcznego pakietu roboczogodzin po preferencyjnych stawkach.