Czy będę informowany o postępie prac?

ogólne

1 marca 2019

Autor: Szymon Kubiszyn

Tak. Klient otrzymuje informacje o ukończeniu poszczególnych etapów prac nad projektem.